NAGRODY / WYRÓŻNIENIA

  • 1. miejsce w plebiscycie „Dziennika Łódzkiego” i „Ekspressu Ilustrowanego” Człowiek Roku 2017 Województwa Łódzkiego w powiecie pabianickim w kategorii: Kultura (2018)

  • „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego” – Rada Powiatu Pabianickiego (2017)

  • Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury w kategorii „Całokształt działalności” (2015)

  • III nagroda w XVI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Pietro Argento (Włochy) (2013)

  • „Sukces Roku” – tytuł  gazety „Nowego Życia Pabianic” przyznany  w ramach podsumowania wyróżniających  się w 2013 roku osób bądź instytucji (2014)

  • „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  (2010)

  • „Nieprzeciętny Pabianiczanin 2002 Roku” w kategorii „Twórca Kultury” – tytuł gazety „Życie Pabianic”  (2003)

  • Dyplom Uznania za zaangażowanie i pracę na rzecz osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie  Osób Niepełnosprawnych „Maria – Marta”(Ustroń)  (2003)

  • Rady Miasta Ustroń: „Honorowy Dyplom Uznania za Zasługi dla Miasta Ustronia” (1998)