Sopranistka Magdalena Cieślar laureatką prestiżowego konkursu we Włoszech

Pabianiczanka Magdalena Cieślar zdobyła III miejsce w XVI Międzynarodowym Konkursie im. Pietro Argento w Gioia del Colle-Bari we Włoszech (28.05-2.06). Był to jej pierwszy konkurs w ży­ciu. Rywalizowała z trzydzieścior­giem śpiewaków z różnych krajów: Włoch, Rosji, Gruzji, Ukrainy, Ru­munii, Albanii, Chin, Korei. Pani Magdalena zaśpiewała trzy arie: Adriany z opery Adriana Le­couvreur (Francesco Cilea), Giu­lietty […]

Żakom trzeciego wieku

[…] Pisząc to wspomnienie jestem pewna, iż chór Magdaleny Cieślar został stworzony po to, by budzić żal, że się nie śpiewa i nie obcuje z muzyką. Małgorzata Markowska Źródło: „Kołowrotek Kulturalny”, listopad 2014

Muzyka się obroni

Rozmowa z Magdaleną Hudzieczek-Cieślar, sopran, wykładowcą Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim *** Ostatnio mieliśmy okazję podziwiać Panią podczas koncer­tu „Mozart in canto”, który odbył się w Ustroniu w ramach festiwalu Viva II Canto. Pieśni religijne Mozarta i Msza Ko­ronacyja C-dur opierają się na niezwykle efektownych, za­razem ogromnie trudnych partiach wokalnych… Msza C-Dur „Koronacyjna” obok Requiem, […]

Tytuł wręczony

Magdalena Hudzieczek-Cieślar otrzymała tytuł „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego”. Sesja Rady Powiatu Pabianic-kiego odbyła się w sali komin­kowej Zamku. Było uroczyście (wprowadzono sztandar powiatu, odśpiewano dwie zwrotki hymnu, jeden acappella) i wzruszająco. — Magdalena Hudzieczek­Cieślar to śpiewaczka, pro­pagatorka sztuki muzycznej, nauczyciel akademicki, dyry­gentka chóralna, dziennikarka i animatorka kultury na terenie powiatu pabianickiego — mówił przewodniczący Rady […]

Pozdrowienie anielskie

W minioną niedzielę, 16 lipca, w ramach I Festiwalu „Mu­zyka w XVI-wiecznej Kolegiacie” odbył się wyjątkowy kon­cert muzyki sakralnej: „Pozdrowienie Anielskie Ave Maria w światowej literaturze muzycznej”, którego organizato­rem było „Centrum Idei Ku Humanizmowi w Łasku”. Wyjątkowy był to koncert nie tyl­ko ze względu na wykonane piękne wokalno-instrumentalne utwory, ale także wykonawców: Magdalenę Hudzieczek-Cieślar (sopran) […]

Perła neogotyku odzyska blask

Koncert na rzecz rewitalizacji katedry mariawickiej. Spacerując alejkami płockich Tu­mów nie sposób nie dostrzec urody rozległego kompleksu klasztoru i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Oświetlona niekiedy wieczo­rem ażurowa kopula to prawdziwa perła tego fragmentu miasta, która przyciąga wielu gości. Cenny architektonicznie obiekt, zbudowany przed stu laty, wymaga pilnego remontu. Wypełniona po brzegi w niedzielne popołudnie świątynia przy […]

Zasłużona dla powiatu

Na zamku podczas uroczystej sesji 9 listopada Rada Powiatu Pabianickiego nadała Magdalenie Hudzieczek-Cieślar tytuł„Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego”. W tym uroczystym dniu oprócz kwiatów starosta Krzysztof Habura i przewodniczący RP Florian Wlaźlak wręczyli Magdalenie Cieślar medal oraz akt nadania tytułu. Starosta po­dziękował jej za trud oraz wysiłek, jaki wkłada nie tylko w promocję naszego powiatu, ale […]

Niezwykły koncert o miłości

„La musica d’amore” to długo oczekiwany przez melomanów koncert w kościele ewangelicko-augsburskim św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach. W niedzielę (16 czerwca) wystąpiła tu Magdalena Cieślar (sopran) wraz z Krzysztofem Urbaniakiem (organy). –  Ten wieczór poświęcony jest muzyce o miłości tworzonej przez kilka epok – przywitała słuchaczy prowadząca koncert Krystyna Pietranek-Kulis. Na początek Magdalena Cieślar […]

Pabianiczanie na Zamku Królewskim

Do wzięcia czynnego udziału, jak i w charakterze gości, zaproszenie otrzy­mali pabianiczanie. Do stolicy udali się ks. bp Jan Cieślar, zwierzchnik diecezji warszawskiej w RP, starosta pabianic­ki Krzysztof Habura, przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak, prezy­dent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej An­drzej Żeligowski i Adam Marczak z PCM. Do tworzenia muzycznej oprawy uroczystości zaproszeni zostali […]

Niepodległa nuta w Łasku

Pieśni sakralne, patriotyczne i żołnierskie zabrzmiały w kolegiacie 11 listopada w ramach miejskich obchodów 99. rocznicy odzyskania niepodległości. Ten uroczysty i piękny koncert zorganizowało Towarzystwo Ziemi Łaskiej oraz Centrum Idei ku Humanizmowi w Łasku. Przybyłych licznie mieszkańców Łasku i okolic powitał ks. proboszcz Piotr Pirek i zaprosił do wysłuchania koncertu. „Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie […]