INNA DZIAŁALNOŚĆ

Działalność pedagogiczna

 • Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie (2020)

 • Podyplomowe Studium Pedagogiczne / Akademia Muzyczna w Łodzi (2000)

 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z Emisji Głosu dla Nauczycieli Akademickich i Nauczycieli Kolegiów Nauczycielskich / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2013)

 • Muzykoterapia / Akademia Muzyczna w Łodzi)- (ukończone 3 semestry 2001)

Jako wykładowca akademicki związana z:

 • Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu (2019- )

 • Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach w Filii w Piotrkowie Trybunalskim (2000-2012 / 2018- )

 • Wyższą Szkołą Humanistyczno- Ekonomiczną w Pabianicach (2004-2015)

 • Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w Filii w Tomaszowie Mazowieckim (2017- )

Jako nauczyciel związana z:

 • Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim (2005-2009 / 2018- )

 • Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach (specjalista 2013- )

 • Centrum Artystyczno- Edukacyjnym Voxartis (2013- )

Działalność terapeutyczna

 • Podyplomowe Studia, Logopedia / Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu / Bydgoszcz (2021)

 • Podyplomowe Studia, Neurologopedia / Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu / Bydgoszcz (2021)

Działalność dziennikarska

 • Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations, specjalność dziennikarstwo w Uniwersytecie Wrocławskim (2016).

 • Założycielka kwartalnika „Luteranin” przy Parafii E-A w Pabianicach (2005)

 • Redaktor naczelna miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kołowrotek Kulturalny” (2014- )

 • Redaktor naczelna gazety „Nowe Życie Pabianic” (2015-2016)

 • Autorka publikacji popularno-naukowych i naukowych.

Animatorka kultury i propagatorka sztuki muzycznej

Pomysłodawczyni i organizatorka wielu muzycznych projektów m.in. :

 • Cykl koncertowy „Błękitna Kolęda” w Pabianicach (2014- )

 • „Noworoczny Show Uniwersytecki” w Piotrkowie Trybunalskim (2010-2012)

 • Międzynarodowy Festiwal „Muzyka Świata” w Pabianicach (2007- )

 • Cykl miejskich koncertów muzycznych „Muzyczna Niedziela” w Pabianicach (2002-2006)

 • Założycielka i dyrygentka m.in.: Kameralnego Chóru Incanto w Pabianicach (2013- ) działającego w mieście jako Stowarzyszenie Śpiewacze Incanto.

 • Chóru Cantoria w Pabianicach (1999-2012)

 • Prowadziła również zajęcia wokalne [z:] Canto Viola zespołem wokalnym w Pabianicach; Cantantino zespołem wokalnym oraz chórem PSM I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim (nagroda konkursowa); Chórem Akademickim UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Inne

 • Ukończyła kursy, szkolenia, warsztaty w kraju i za granicą.

 • Certyfikowany Coach, Trener, Mówca Johna Maxwella (2021)

 • Uzyskała certyfikat „Efekt Mozarta” w Międzynarodowym Instytucie Kinezjologii w Warszawie – cykl warsztatów prowadzonych przez Don’a Campbell’a (2003)

 • Juroruje w gminnych, powiatowych, ogólnopolskich konkursach wokalnych, recytatorskich.

 • Współpraca z: Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Maria – Marta” w Ustroniu; Stowarzyszeniem „Chorus Academicus” w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pabianicach.

 • Była członkinią Instytutu Tolerancji w Łodzi.

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu.

 • Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu.

 • Nie pozostaje także obojętna na potrzeby innych. Jako śpiewaczka oraz dyrygentka pomaga, bierze udział w imprezach charytatywnych, w różnych miastach w Polsce. Jako śpiewaczka, pedagog, terapeuta, dyrygentka pomaga, bierze udział w wydarzeniach charytatywnych w różnych miastach w Polsce.