NAGRODY / WYRÓŻNIENIA

 • „Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża”
 • „Zasłużony dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pabianicach” – W uznaniu szczególnych zasług na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku  (2018)
 • 1. miejsce w plebiscycie „Dziennika Łódzkiego” i „Ekspressu Ilustrowanego” Człowiek Roku 2017 Województwa Łódzkiego w powiecie pabianickim w kategorii: Kultura (2018)
 • „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego” – Rada Powiatu Pabianickiego (2017)
 • Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury w kategorii „Całokształt działalności” (2015)
 • III nagroda w XVI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Pietro Argento (Włochy) (2013)
 • „Sukces Roku” – tytuł  gazety „Nowego Życia Pabianic” przyznany  w ramach podsumowania wyróżniających  się w 2013 roku osób bądź instytucji (2014)
 • „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  (2010)
 • „Nieprzeciętny Pabianiczanin 2002 Roku” w kategorii „Twórca Kultury” – tytuł gazety „Życie Pabianic”  (2003)
 • Dyplom Uznania za zaangażowanie i pracę na rzecz osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie  Osób Niepełnosprawnych „Maria – Marta”(Ustroń)  (2003)
 • Rady Miasta Ustroń: „Honorowy Dyplom Uznania za Zasługi dla Miasta Ustronia” (1998)