Tytuł wręczony

Magdalena Hudzieczek-Cieślar otrzymała tytuł „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego”.

Sesja Rady Powiatu Pabianic-kiego odbyła się w sali komin­kowej Zamku. Było uroczyście (wprowadzono sztandar powiatu, odśpiewano dwie zwrotki hymnu, jeden acappella) i wzruszająco.

— Magdalena Hudzieczek­Cieślar to śpiewaczka, pro­pagatorka sztuki muzycznej, nauczyciel akademicki, dyry­gentka chóralna, dziennikarka i animatorka kultury na terenie powiatu pabianickiego — mówił przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak.

Potem wręczył laureatce srebr­ną gwiazdę i dyplom „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego”. Był też czas na gratulacje i życzenia od władz miasta i powiatu, straża­ków i policjantów, przedstawicieli towarzystw i szkół, przyjaciół.

„O Magdaleno” Magdalenie Hudzieczek—Cieślar odważył się zaśpiewać radny powiatowy Marek Gryglewski. Od razu podniosły się głosy, żeby radne­go wciągnąć do chóru Incanto, którego dyrygentką jest pani Magdalena.

– Pabianice były­by smutne bez ciebie – stwierdził prezy­dent Grzegorz Mac­kiewicz – Co jakiś czas miasto ożywa, dzięki pani Mag­dalenie. To wulkan energii. Mam na­dzieję, że wystarczy tej energii na długie lata.

– Tak się dzie­je w historii miasta, że rozkwita dzięki Jest Pani jedną wielką promocją miasta – mówił prof. Marian Lelonek.

– Dziękuję za wspaniały głos – dodał Andrzej Żeligowski, przewodniczący Rady Miej­skiej

– Jest Pani mocną stroną na­szego powiatu — zapewnił starosta Krzysztof Habura. – Dzięki Pani żyje się nam piękniej.

Magdalena Hudzieczek—Cie­ślar była wyraźnie wzruszona uroczystością. Nie kryli dumy mąż pastor Jan Cieślar — biskup kościoła ewangelicko-augsburskiego i proboszcz pabianickiej parafii oraz Piotr Hudzieczek – ojciec pani Magdaleny, który przyjechał specjalnie na tę uroczystość z Ustronia. Laureatka miała łzy w oczach, kiedy dziękowała za tytuł i dobre słowa.

– W tym roku obchodzę 25 lat działalności artystycznej – ujawniła.

– Tytuł, który dziś otrzymałam, obliguje mnie do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Tak działają takie wyróżnienia.

(gg)

Źródło: „Życie Pabianic”, 2017