Perła neogotyku odzyska blask

Koncert na rzecz rewitalizacji katedry mariawickiej.

Spacerując alejkami płockich Tu­mów nie sposób nie dostrzec urody rozległego kompleksu klasztoru i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Oświetlona niekiedy wieczo­rem ażurowa kopula to prawdziwa perła tego fragmentu miasta, która przyciąga wielu gości. Cenny architektonicznie obiekt, zbudowany przed stu laty, wymaga pilnego remontu. Wypełniona po brzegi w niedzielne popołudnie świątynia przy Kazimierza Wielkiego to po­czątek wielkiego dzieła. Dochód z ekumenicznego koncertu kolęd przeznaczony został na ratunek płockiej perły neogotyku w ramach projektu „Europejskie Centrum Kościoła Starokatolickiego Maria­witów w Płocku – rewitalizacja Świątyni Miłosierdzia i Miłości”.

[…]

Prowadzone są remonty w pomieszczeniach klasztornych: odnowiono pokoje, przebudowano kuchnię z dawnym piecem chlebowym, jest nowa instalacja elektryczna. Cały długoterminowy i kosztowny proces zakłada, że po renowacji zabytkowy kompleks obok życia duchowego z zapleczem dla pielgrzymów pełnić będzie także, funkcję muzeum i ośrodka kultury. Parafia włączy się w życie miasta i w przyszłości po­winna się sama utrzymać.

Biskup Babi podziękował wyko­nawcom koncertu. Obdarzona pięknym sopranem Magdalena Hudzi­ezek-Cieślar koneertuje jako solist­ka i kameralistka w kraju i za grani­cą, m.in. w Niemczech, Austrii, we Francji i we Włoszech. Z akompaniamentem organów wykonała „Ave Maria” oraz „Cichą noc” […]

(lesz)

Źródło: „Tygodnik Płocki”, 2017