Pozdrowienie anielskie

W minioną niedzielę, 16 lipca, w ramach I Festiwalu „Mu­zyka w XVI-wiecznej Kolegiacie” odbył się wyjątkowy kon­cert muzyki sakralnej: „Pozdrowienie Anielskie Ave Maria w światowej literaturze muzycznej”, którego organizato­rem było „Centrum Idei Ku Humanizmowi w Łasku”.

Wyjątkowy był to koncert nie tyl­ko ze względu na wykonane piękne wokalno-instrumentalne utwory, ale także wykonawców: Magdalenę Hudzieczek-Cieślar (sopran) z Pa­bianic, Monikę Kolasę – Hladikową (mezzospran) i Jakuba Garbaeza (organy) z Łodzi. Tuż przed godziną 19.00, kolegiata po brzegi wypełniła się słuchaczami. Licznie przybyłych powitała prowadząca koncert Kry­styna Pietranek-Kulis, która cieka­wie o muzyce opowiadała. Popłynęły solowe i w duecie najbardziej znane i piękne Ave Maria od czasów dawnych po współczesność. Piękny, liryczny i ciepło brzmiący sopran wyśpiewał R. Schumanna, C. Saint-Saëns’a, M. Lo­renca, a niski, nasycony mezzosopran nastrojowo F. Schuberta, Bacha-Gou­noda i J. Maklakiewicza. Panie urze­kająco wykonały także w duecie V. Belliniego oraz G. Cacciniego, zaś or­ganista wspaniałą grą solową przeplatał wokalne utwory: Zachwycona i Wzru­szona publiczność zgotowała artystom owację na stojąco: Płynąca w kolegia­cie muzyka trafiła do serc słuchaczy.,

Źródło: „Mój Łask”, 19.07.2017